Octoshape

Octoshape

Miễn phí
Đưa hàng chất lượng cao nhất video luồng sẵn sàng trên Internet hôm nay
Người dùng đánh giá
3.6  (55 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Với Octoshape người trải qua những chất lượng cao nhất video luồng sẵn sàng trên Internet hôm nay:
1. Ngay Trên
2. Nhanh Chuyển Sang Kênh
3. Không Buffering
4. HD chất lượng Video
5. Mang Tính Thích Nghi Chút Giá
Octoshape tin tưởng nhân lớn nhất dấu sắt nung giao tăng cường chất lượng phục vụ luồng ngoài rìa mạng:
1. Giá cả phải chăng, bền vững luồng
2. HD chất lượng Luồng
3. Chứng Minh Scalability
4. Chính Xác Thì Không Phải Lúc Nào Thông Báo
5. Tiến bộ nguồn tín hiệu aquisition
Thông tin được cập nhật vào: